Pełny harmonogram konferencji Rodzic Kreatywnego Sportowca

Podajemy szczegółowy plan konferencji Rodzic Kreatywnego Sportowca, która odbędzie się już w najbliższy piątek w Szkole Podstawowej nr 51 w Białymstoku.

Startujemy o godzinie 11, przewidujemy trzy panele i dwie przerwy. Szczegóły poniżej i na plakacie.

MODUŁ TRENER
11.00 - 13.00  - Wizja nowoczesnego coacha w procesie kształtowania postaw społecznych dzieci i młodzieży
13.00 - 13.15  - przerwa kawowa
13.15 - 15.15 - Natura temperamentu i modele zachowań zawodników i trenerów
15.15 - 16.00 - przerwa obiadowa
 
MODUŁ RODZIC
16.00 - 19.00 - Rola rodzica we wsparciu rozwoju młodego zawodnika - Jak prowadzić talent w jego predyspozycjach, możliwościach i wyzwaniach

 

Sponsorzy